2011/Aug/11

สไตร์การพูดของเจ้าบอนนี่ ตอนนี้ ออกจะมาแนวผู็้ใหญ่  ส่วนมากจะมีหางเสียง แล้วก็แทนตัวเองว่า ผม  เมื่อก่อนจะแทนตัวเองว่า  หนู ตอนนี้เปลี่ยนจากหนูเป็นผมแล้ว ดูแล้วแมน เป็นผู้ใหญ่ตั้งเยอะ  ฟังดูแล้วรู็ว่าเปลี่ยนแปลง

Comment

Comment:

Tweet