2011/Aug/11

ผลสอบของบอนนี่ออกมาได้แค่ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ น้อยลงกว่า 10% จากลำดับที่ 15 ของห้อง เป็นลำดับที่25 จากนักเรียน 35 คน แม่เค้าก็กังวลมากเลย ว่าลูกแย่แล้ว ลำบากแล้ว เราในฐานะพ่อ ก็ต้องหาทางแก้ วิธีแรกคือ เราจะต้อง online skype ไปสอนหนังสือเจ้าบอนนี่ทุกวันแทนแม่เค้า (ผู้เขียนอยู่ที่ออสเตรเลีย) นี่คือสิ่งที่คิดแ่ล้วทำได้เลย แปลกนะ นักเรียนเล็กๆแข่งกันเรียนจะเป็นจะตาย ไม่รู้ว่าเพื่ออะไร บางโรงเรียน บางหลักสูตร เค้าเรียนแค่ ครึ่งวัน  เล่นครึ่งวัน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู็้่้วัยเด็กให้เต็มที่ แต่หลายโรงเรียนแข่งกันเรียนเป็นบ้า เป็นหลัง เฮ้ย คิดแล้วเหนื่อย 

Comment

Comment:

Tweet